Condicions d’ús i condicions de venda de productes i serveis

1. Acceptació de les condicions

La venda de productes i serveis MIRA, PENSA, RECORDA es regula per les presents Condicions d’ús. Quan vostè compra a www.mirapensarecorda.com accepta aquestes condicions voluntàriament. Si us plau, llegeixi-les detalladament.
MIRA, PENSA, RECORDA és una empresa d’economia social amb seu al carrer Nàpols 91, 08921 de Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona, i amb CIF B-66887779

2. Ús del lloc

Se li concedeix permís per accedir i utilitzar aquest Lloc i els seus Continguts amb l’únic propòsit de preparar, avaluar i demanar productes o serveis exclusivament a través de Mira, Pensa, Recorda (en endavant, “Productes”). Qualsevol altre tipus de pujada, càrrega, descàrrega, retenció, ús, publicació o distribució de qualsevol part del Contingut no està autoritzada ni permesa. El fet que vostè obtingui Productes de Mira, Pensa, Recorda no li dóna dret a utilitzar qualsevol part del Contingut, excepte en els Productes finals tal com els hi lliura Mira, Pensa, Recorda. Vostè es compromet a utilitzar aquest Lloc de manera responsable i en total conformitat amb aquestes Condicions d’ús i amb les seves lleis i normes locals, incloent les normes d’importació i exportació. Sense limitar la generalitat d’aquesta clàusula, cap porció del Contingut podrà ser utilitzada com a marca registrada o de servei, per a finalitats d’ús pornogràfic, per a finalitats o efectes il·legals, per difamar a tercers, per violar el dret a la intimitat i privadesa de tercers, per infringir els drets d’autor, nom comercial, marca registrada, marca de servei o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual pertanyent a una altra persona o entitat. Vostè es compromet a abstenir-se d’utilitzar aquest Lloc per desenvolupar Productes que siguin ofensius, il·legals, hostils, difamatoris, amenaçadors, nocius, obscens, maliciosos o d’una altra manera inacceptables.

Mira, Pensa, Recorda ( en endavant MPR) es reserva el dret a interrompre el seu servei a aquells clients que siguin detectats utilitzant MPR per dedicar-se a finalitats indesitjables. El client és l’únic responsable de l’ús del contingut juntament amb els elements gràfics, imatges, text o altre material que afegeixi al producte. Accepta que no inclourà cap text, imatge, disseny, marca registrada, servei o qualsevol treball subjecte a drets d’autor d’una tercera persona en els seus productes tret que hagi rebut autorització expressa per part dels propietaris. Garanteix que els teus productes no vulneren els drets d’un tercer, incloent els drets d’autor, marca registrada, dret de publicitat i privacitat, i que no difamen o calumnien a cap tercer. Així mateix, garanteix que ha sol·licitat els permisos necessaris per incorporar material de tercers al seus productes, incloent qualsevol material de tercers disponible a través d’un servei de disseny extern i accessible a través de la pàgina web.

El client no pot utilitzar aquesta pàgina web per enviar o utilitzar targetes digitals amb la finalitat d’enviar spam o correus electrònics no sol·licitats. No pot utilitzar programa d’encriptació o similars que permetin la creació o transmissió automàtica de targetes digitals. MPR es reserva el dret, a la seva total discreció, a qualsevol moment i sense previ avís, de limitar el nombre de receptors als qui pot enviar una targeta digital o limitar el nombre de targetes digitals que pot enviar. Vostè es compromet a ser personalment responsable de protegir la seva contrasenya i controlar l’accés al compte de la qual vostè és titular, així com a ser personalment responsable de totes les comandes tramitades o altres accions realitzades a través del compte del qual vostè és titular.

3. Pagament dels productes

El client haurà de realitzar el pagament dels productes comprats a MPR mitjançant transferència bancària, o mitjançant el sistema de PayPal.
El client rebrà sempre factura de la seva compra, per aquest motiu caldrà emplenar correctament totes les dades demanades al formulari de compra o enviar-les per correu a info@mirapensarecorda.com

MPR manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament utilitzat pel client. Únicament l’entitat que processa el pagament té accés a aquestes dades com a forma de gestió dels pagaments i cobraments.

4. Termini de lliurament, enviament, transport i riscos

MPR registra les comandes rebudes fins les 20h de dilluns a dijous, i els divendres fins les 14h. Dissabte i diumenge no es consideren dies laborables de producció. Passat aquest horari seran registrades el dia següent hàbil. El client podrà veure el procés de la seva comanda a través de la mateixa pàgina web de MPR. Aquesta no serà tramitada fins la confirmació del pagament.

MPR realitza l’enviament dels seus productes dins el territori espanyol (a excepció de les Illes Canàries) amb MRW en servei 24h. Si el client desitja fer una comanda i enviar-la a un altre país o comunitat autònoma no contemplada anteriorment, ha de posar-se en contacte amb nosaltres per consultar-ho a través de info@mirapensarecorda.com

MPR no es fa responsable del danys, demores o pèrdues per part de la companyia de transport, així com les despeses ocasionades per l’absència dels destinatari o per errors amb les dades facilitades pel client en el formulari de comanda si la comanda ha sortit de MPR en el termini acordat.
Es donen terminis de lliurament a títol informatiu i sense garantia: Es poden consultar les condicions de transport, recollida i lliurament de mercaderia de MRW al seu lloc web.

5. Garantia, devolució i dret a desistiment

El client té un termini de 7 dies hàbils des del lliurament del producte per comunicar la intenció de devolució, sent requisit indispensable que es posi en contacte prèviament amb MPR via correu electrònic (info@mirapensarecorda.com) o correu ordinari ( carrer Nàpols 91, 08921 de Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona). En cas de no donar-se aquesta comunicació en el termini indicat, no serà possible tramitar la devolució. Aquest dret de desistiment no serà aplicable als productes fabricats seguint les especificacions donades pel client, és a dir, en productes personalitzats. En aquest cas, les despeses de l’enviament de la devolució seran abonades per part del client.

Per realitzar una devolució serà necessària l’entrega del producte en perfecte estat i en el seu embalatge original, assumint el client les possibles despeses de l’incorrecte estat de la mercaderia. No s’admetrà la devolució del producte quan hi hagi signes evidents d’ús o manipulació.

En el cas d’un defecte d’origen dels productes comprats a MPR, s’actuarà segons el que hi ha establert en la normativa sobre garantia de bens de consum, procedint així a la seva substitució, reparació, rebaixa del preu o resolució, segons procedeixi.

6. Avís legal i política de privacitat

DADES GENERALS

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les següents dades:

Mira, Pensa, Recorda està domiciliada al carrer Nàpols 91, 08921 de Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona, amb CIF B-66887779. Mira, Pensa, Recorda és una empresa d’economia social pertanyent a Associació Ajudam Predegent, entitat sense ànim de lucre Declarada d’Utilitat Pública, domiciliada també a al carrer Nàpols 91, 08921 de Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya a data 2 de maig del 2007 amb el numero 34.440 a la Secció I del Registre de Barcelona, amb CIF G-64492713

Al web www.mirapensarecorda.com hi ha una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre l’activitat desenvolupada per l’empresa: oferir oportunitats d’accès a una estimulació cognitiva de qualitat, digna i sense infantilitzar a l’abast de tothom, i la venda dels seus productes tant a particulars com a empreses. El principal objectiu d’aquest lloc web és facilitar al públic en general la informació relativa a l’empresa i als serveis que s’ofereixen.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de MPR.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les seves dades personals, que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre-li informació per via ordinària o electrònica.

Per exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació haurà de dirigir-se a la seu de MPR (carrer Nàpols, 91, 08921 de Sta. Coloma de Gramenet, Barcelona), escriure’ns a: info@mirapensarecorda.com o trucar-nos al 93 4684550.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web MPR implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no està d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

RESPONSABILITATS

MPR no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o altres mitjans que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, MPR es compromet a la retirada o, en el seu cas, al bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Tampoc MPR es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota la responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.

Així mateix, MPR es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació de la mateixa, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MPR és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de MPR

Tota la informació que es rebi al web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Apunts de forma gratuïta. No ha d’enviar-se informació que no pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat de MPR són marques enregistrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra entitat. Només apareixen al web MPR a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

MPR pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a prestació de serveis de medició, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per sí mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba el web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el procés i número d’entrades.

En tot cas, les cookies tenen un caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir informació de caràcter personal.

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies (punxa l'enllaç per a més informació).

ACEPTAR
Aviso de cookies